-164 : ข้อเสียของสิ่งที่เรียกว่า “โอกาส”

 

มีคนถามผมว่า…

เมื่อเจอกับสิ่งที่เรียกว่า “โอกาส”

 

  1. เรา “มองเห็น” อะไรในโอกาสนั้น
  2. เราควรเปิดรับ “ทุก” โอกาสหรือไม่

 

—–

 

คำตอบสำหรับคำถามข้อแรก

ถ้าเลือกใช้คำว่า “โอกาส”

แปลว่าเราต้อง “มองเห็น” อะไรบางอย่างในนั้น

 

อาจจะเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อาจจะเป็นการเงินที่มั่นคง

อาจจะเป็นความสุขทางจิตใจ

หรืออะไรก็ตามที่สร้าง “ความก้าวหน้า” ให้ตัวเอง

 

—–

 

ส่วนคำถามข้อที่สอง

ผมเชื่อว่า ถ้าเลือกได้

เราทุกคนอยากเลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้ตัวเอง

 

แต่เราไม่รู้หรอกว่า

โอกาสไหนจะดีหรือร้าย จนกว่าได้ลงมือทำ

 

ดังนั้น…

เราต้องพยายามเปิดรับโอกาสให้มากที่สุด

 

—–

 

แต่… โอกาสไม่ได้มีผลดีเพียงด้านเดียว

มันมีข้อเสียอีกด้านที่ซ่อนอยู่

นั่นเพราะ “เวลา” ที่มีอยู่มันจำกัด

 

(1)

คุณแท็ป รวิศ หาญอุตสาหะ

เจ้าของเพจ Mission To The Moon

ผู้เขียนหนังสือระดับ Best Seller ถึง 3 เล่ม

และยังทายาทธุรกิจผงหอมศรีจันทร์

 

เคยพูดถึง “เวลา” และ “โอกาส” ไว้ว่า

ถ้าเราเลือกที่จะใช้เวลาไปกับโอกาสดีๆ

คนเบื้องหลังอย่าง “ครอบครัว”

ต้องเข้าใจ “โอกาส” ของเราด้วย

 

(2)

ครูเปิ้ล สุดารัตน์ ศรีสุรกานต์

เจ้าของเพจ Mind Director : กำกับใจ By ครูเปิ้ล

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาศักยภาพมนุษย์และทักษะชีวิต

ด้วยศิลปะการแสดงและจิตวิทยา

 

เคยพูดถึง “เป้าหมาย” ไว้ว่า

มนุษย์เรามีเป้าหมายในชีิวิต 6 ด้าน

เปรียบเหมือนกับรูปหกเหลี่ยม

 

ถ้าเราทุ่มเทพลังไปกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไป

พลังที่ให้กับกับด้านตรงข้ามนั้นมันจะน้อยลง

 

—–

 

สุดท้ายแล้ว

คุณไม่สามารถเปิดรับเลือกทุกๆโอกาสในชีวิต

แต่คุณเลือกได้ว่าจะจัดการชีวิตให้เหมาะสมกับโอกาสอย่างไร

 

เพราะโอกาสไม่ได้มีเพียงแค่ “ข้อดี”

จงอย่าลืมคิดถึงคนที่ให้ “โอกาส” กับคุณ

 

และต้องไม่ลืมให้ความสำคัญ

กับคนที่ยอมเสียสละ “โอกาส” เพื่อคุณ

 

ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็น…

“โอกาส” ของการมี “ชีวิต”