-166 : ความเจ็บป่วยบอกอะไรเรา?

 

 

ความเจ็บป่วยบอกอะไรเรา

มันบอกว่าเราใช้ร่างกายหนักเกินไป

 

ความเจ็บป่วยบอกอะไรเรา

มันบอกว่าต่อให้มีเงินก็ซื้อสุขภาพไม่ได้

 

ความเจ็บป่วยบอกอะไรเรา

มันบอกว่ามีใครเป็นห่วงเราบ้าง

 

ความเจ็บป่วยบอกอะไรเรา

มันบอกว่าความตายอยู่ใกล้แค่เอื้อม

 

ความเจ็บป่วยบอกอะไรเรา

มันบอกว่ามีงานคั่งค้างที่ยังไม่เสร็จ

 

ความเจ็บป่วยบอกอะไรเรา

มันบอกว่าค่าหมอค่ายาแพงฉิบหาย

 

—–

 

แล้วเราบอกอะไรกับตัวเองบ้าง?

เราบอกว่าจะไม่ฝืนร่างกาย

เราบอกว่าจะออกกำลังกายมากขึ้น

เราบอกว่าจะทำประกันสุขภาพ

เราบอกว่าจะดูแลคนที่เป็นห่วงเรา

 

—–

 

ความเจ็บป่วยไม่ได้บอกอะไรเรา

และเราก็ไม่ได้บอกอะไรตัวเอง

 

เพราะสุดท้าย…

เราก็กลับไปเจ็บป่วยเหมือนเดิมอยู่ดี

 

:)