-179 : เลือกแบบไหน? งานที่ “ใช่” หรือ งานที่ “ชอบ”

 

ในยุคที่เราทุกคนอยากเป็น “ตัวเอง”

หนึ่งคำถามสุดฮิตที่ถามกันทุกวัน คือ

 

เราควรจะเลือกงานแบบไหนดี?

ระหว่าง “งานที่ใช่” กับ “งานที่ชอบ”

 

(1)

งานที่ “ใช่” คือ

งานที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้แบบไม่ “ทุกข์”

… ถึงแม้ว่าจะไม่มีความสุขตอนทำมันก็ตาม

 

(2)

งานที่ “ชอบ” คือ

งานที่ทำให้เรามีความสุขในการสร้างสรรค์

และแม้จะว่ามันจะทำให้ชีวิตด้านอื่นเป็นทุกข์

… แต่เราก็ยอมรับมันได้โดยดุษฎี

 

——

 

สำหรับผมแล้ว…

คำถามนี้ไม่มีคำตอบที่ “ถูกที่สุด”

 

แต่สิ่งที่คุณควรถามตัวเองดังๆ

นั่นคือ “ความสุขในการใช้ชีวิตของฉันคืออะไร”

 

ถ้าความสุขของเรา

มีองค์ประกอบหลายอย่าง

 

การเสีย “บางอย่าง”

เพื่อให้ได้ “หลายอย่าง

อาจจะเป็นคำตอบที่ “ดี”

 

ถ้าความสุขของเรา

มีองค์ประกอบบางอย่าง

 

การเสีย “บางอย่าง”

อาจจะหมายถึงเราต้องเสีย “ทั้งหมด”

 

จะเลือกแบบไหน?

มีแต่ใจคุณเท่านั้นที่รู้คำตอบที่ดีที่สุด

 

——

 

(3)

แต่สุดท้ายแล้ว

สิ่งที่ยากที่สุดในการหาคำตอบ

คือ การบอกตัวเองว่า…

 

เราต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจ

ไม่ใช่เอาแต่ “ผลักไส” ความผิดให้คนอื่น

 

เพราะชีวิตมันเป็นของเรา

และเราต้องรับผิดชอบมัน

… ด้วยตัวเอง