-184 : 3 คนที่จะช่วยเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่

 

ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่

มีคน 3 คนที่คุณต้องให้ความสำคัญกับพวกเขา

 

(1)

คนที่เหนือกว่าคุณ

ใช้ “เขา” เป็นเป้าหมาย

 

(2)

คนที่ต่ำกว่าคุณ

ใช้ “เขา” เป็นแรงขับเคลื่อน

 

(3)

คนที่อยู่ข้างคุณ

ใช้ “เขา” เป็นกำลังใจ

 

เพราะการเปลี่ยนแปลงจะสำเร็จได้นั้น

ต้องประกอบไปด้วย

 

เป้าหมาย “ที่ชัดเจน”

แรงขับเคลื่อนที่ “เหมาะสม”

และกำลังใจที่ “เปี่ยมล้น”

เพื่อ “พุ่งชน” ความสำเร็จ