-185 : 3 เรื่องที่เราใช้ตัดสินคน

 

มีอยู่ 3 เรื่องที่บอกว่า

เราเป็นคนอย่างไร

 

เพื่อนที่คบ…

หนังสือที่อ่าน…

สังคมที่อยู่…

 

คบเพื่อนแบบไหน

เราจะเป็นคนแบบนั้น

 

อ่านหนังสือแบบไหน

เราจะมีแนวคิดแบบนั้น

 

คนในสังคมเป็นแบบไหน

เราจะเป็นคนแบบนั้น

 

ฟังดูแล้ว

คล้ายว่ามันจะเป็นแบบนั้น

 

แต่คำถามคือ

ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆ

 

ทำไมเราถึงเห็น

เพื่อนสนิทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ทะเลาะเบาะแว้งและขัดแย้งกันเป็นนิจ

 

ทำไมเราถึงเห็น

คนจนที่กล้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง

จนสร้างแสงสว่างให้กับโลกใบนี้

 

ทำไมเราถึงเห็น

ไอดอลมากมายหลายคน

บอกให้เราค้นหาความเป็นตัวเอง

 

น่าแปลกที่เราตัดสินคน

จากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเขา

 

แต่ไม่เคยมองว่าเรา

มี “สิทธิ์” อะไรไปตัดสิน

 

เราบอกให้มองคนจากภายใน

แล้วไยจึงให้ความสำคัญ

กับสิ่งที่อยู่ภายนอก

 

หรือคำกล่าวนี้ต้องการบอกว่า

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิต

… ที่ชอบหลอกตัวเอง?